Номын сан


Хууль дээдлэх ёс- 2

Зохиогчийн нэр: ХЗҮХ

Хэвлэгдсэн он: 2012, 2022

Хууль дээдлэх ёс

Зохиогчийн нэр: ХЗҮХ

Хэвлэгдсэн он: 2012, 2012

Шүүх эрх мэдэл

Зохиогчийн нэр: ШЕЗ

Хэвлэгдсэн он: 2014-2016

Хүний эрх

Зохиогчийн нэр: ХЭҮК

Хэвлэгдсэн он: 2014, 2017

Эрх зүй (бүх дугаар)

Зохиогчийн нэр: МУИС ХЗС

Хэвлэгдсэн он: 2012-2022

Бидний эрх үүрэг

Зохиогчийн нэр: У.Туяа

Хэвлэгдсэн он: 2001

Бидний дүрэм

Зохиогчийн нэр: У.Туяа

Хэвлэгдсэн он: 2001

Би, чи, бид

Зохиогчийн нэр: У.Туяа

Хэвлэгдсэн он: 2001

Бид чөлөөтэй байх дуртай, гэвч....

Зохиогчийн нэр: У.Туяа

Хэвлэгдсэн он: 2001

ЕБС-д эрх зүйн хичээлийг хэрхэн заах вэ

Зохиогчийн нэр: У.Туяа

Хэвлэгдсэн он: 2001

Эрх зүй

Зохиогчийн нэр: У.Туяа

Хэвлэгдсэн он: 2001

Хууль бидний амьдралд

Зохиогчийн нэр: Д.Дүгэржав

Хэвлэгдсэн он: 2001

Хүний эрх бүх нийтэд

Зохиогчийн нэр: Б.Дэлгэрмаа

Хэвлэгдсэн он: 2001

Хууль бидний амьдралд

Зохиогчийн нэр: Б.Дэлгэрмаа

Хэвлэгдсэн он: 2002

Үндсэн хуулийн эрх зүй ЕБС

Зохиогчийн нэр: Б.Дэлгэрмаа

Хэвлэгдсэн он: 2002

Хуульчийн мэргэжлийн ёс зүй

Зохиогчийн нэр: ХЗҮХ

Хэвлэгдсэн он: 2014

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн учир

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он: 2022

Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2022

Улсын хурлын хянан шалгах түр хороо

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2022

Хуулийн хөтөч

Зохиогчийн нэр: Ж.Батзандан

Хэвлэгдсэн он: 2016

Бизнес ба хүний эрхийн чиглэлээр баримтлах зарчмууд

Зохиогчийн нэр: НҮБ

Хэвлэгдсэн он: 2011

Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн товч танилцуулга

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2019

Улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоо ба манлайлал

Зохиогчийн нэр: КАС

Хэвлэгдсэн он: 2015

Эрх зүйн зөвлөгөө

Зохиогчийн нэр: МУИС ХЗС Практик сургалтын төв

Хэвлэгдсэн он: 2017

Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага Төвлөрлийг сааруулах хэлбэр

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2011

Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага Шүүх эрх мэдлийн загвар

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2011

Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага Гүйцэтгэх эрх мэдлийн загвар

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2011

Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага Хууль тогтоох эрх мэдлийн загвар

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2011

Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага Хүний эрхийн соёлыг бий болгох

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2011

Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага Зарчим ба нийтлэг үндэслэл

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2011

Үндсэн хууль бүтээх практикийн гарын авлага Удиртгал

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2011

"Хуулийн засаглал ба шударга ёс" үндэсний чуулган

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2013

Иргэний танхим Иргэдийн оролцоо

Зохиогчийн нэр: КАС

Хэвлэгдсэн он: 2015

Боловсрол 1-5

Зохиогчийн нэр: БСШУЯ

Хэвлэгдсэн он: 2021

Бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа

Зохиогчийн нэр: КАС

Хэвлэгдсэн он: 2018

Хүний эрхийн олон улсын билл

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он:

ХБНГУ-ын Улс төрийн намын тухай хууль

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он:

Монгол улсын үндсэн хууль Нэмэлт, өөрчлөлт 2019

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он:

Монгол улсын үндсэн хууль

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он:

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он:

Бүгд найрамдах монгол ард улсын үндсэн хууль (төсөл)

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он:

Швейцарийн холбооны улсын иргэний улс төрийн эрхийн тухай хууль

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он:

Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн тайлбар

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2017

Эрх зүйн боловсрол ба хууль зүйн шинжлэх ухаан

Зохиогчийн нэр: МУИС ХЗС

Хэвлэгдсэн он: 2021

Шүүгчийн ёс зүй ба сахилга

Зохиогчийн нэр: Шүүхийн ёс зүйн хороо

Хэвлэгдсэн он: 2017

Нийтийн болон хувийн өмчийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал

Зохиогчийн нэр: МУИС ХЗС

Хэвлэгдсэн он: 2012

Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд тусгах санал, түүний үндэслэл

Зохиогчийн нэр: Ажлын дэд хэсэг

Хэвлэгдсэн он: 2019

Тулгуур зарчим үнэт зүйлс

Зохиогчийн нэр: В.Удвал

Хэвлэгдсэн он: 2017

Эрх зүй Онол, практик, арга зүй, мэдээллийн цуврал

Зохиогчийн нэр: МУИС ХЗС

Хэвлэгдсэн он: 2007

Төрийн захиргаа

Зохиогчийн нэр: Я.Долгоржав

Хэвлэгдсэн он: 2021

Филисофи, шашин судлал

Зохиогчийн нэр: МУИС ШУС

Хэвлэгдсэн он:

Төрийн байгуулал судлал

Зохиогчийн нэр: КАС

Хэвлэгдсэн он: 2018

Засгийн газар хууль дээдлэх: Шүүхэд гомдол гаргах эрхийн баталгаа

Зохиогчийн нэр: МХХ

Хэвлэгдсэн он: 2019

Монголын дээд боловсролын хөгжил, цаашдын чиг хандлага

Зохиогчийн нэр: МУИС

Хэвлэгдсэн он: 2019

Гадаад орнуудын үндсэн хуулийн эрх зүйн зарим асуудалд

Зохиогчийн нэр: МУИС

Хэвлэгдсэн он: 2002

Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 21 дэх илтгэл

Зохиогчийн нэр: ХЭҮК

Хэвлэгдсэн он: 2022

Тогтвортой хөгжил ба үндсэн хууль

Зохиогчийн нэр: ШУА Филисофийн хүрээлэн

Хэвлэгдсэн он: 2020

Ардчиллын хөгжил-Иргэний оролцоо

Зохиогчийн нэр: ХЗҮХ, МУИС ХЗС, Иргэдийн оролцоо төсөл

Хэвлэгдсэн он: 2017

Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц (Өгүүлэл, илтгэлийн эмхтгэл)

Зохиогчийн нэр: Ханнс-зайдел, Үндсэн хуулийн цэц, Хууль зүйн үндэсний төв

Хэвлэгдсэн он: 2007

Монгол улсын үндсэн хууль- 25 жил

Зохиогчийн нэр: МУ-ын Их хурал, НҮБХХ

Хэвлэгдсэн он: 2017

Монгол улсын хууль зүйн шинжлэх ухаан: Өнөө ба ирээдүй

Зохиогчийн нэр: МУИС ХЗС

Хэвлэгдсэн он: 2015

Захиргааны хэргийн шүүхэд нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх нь

Зохиогчийн нэр: МХХ

Хэвлэгдсэн он: 2017

Ардчилалд иргэдийн идэвх, оролцоо чухал болох нь

Зохиогчийн нэр: Конрад-Аденауэр

Хэвлэгдсэн он: 2015

Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх монгол улсын ээлжит илтгэлүүд, НҮБ-ын холбогдох хороодоос монгол улсын засгийн газарт өгсөн зөвлөмжийн эмхэтгэл (1977-2014)

Зохиогчийн нэр: ХЭҮК

Хэвлэгдсэн он: 2014

Монгол улсын их хурал болон холбогдох хууль тогтоомж харьцуулсан судалгаа

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2018

Парламентын хуралдааны дэгийн онол, арга зүйн үндэс (харьцуулсан судалгаа)

Зохиогчийн нэр: Л.Өлзийсайхан

Хэвлэгдсэн он: 2010

Хүний эрхийн төлөв байдал

Зохиогчийн нэр: Эмнести интернэшнл

Хэвлэгдсэн он: 2021

Хуульчийн ёс зүйн зөрчил, шийдвэрлэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ, судалгаа

Зохиогчийн нэр: МХХ

Хэвлэгдсэн он: 2018

Монгол улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг шинэчлэх шаардлага, арга зам

Зохиогчийн нэр: МУИС ХЗС

Хэвлэгдсэн он: 2016

Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь (Үндсэн, хавсралт тайлан)

Зохиогчийн нэр: Хууль зүйн судалгааны төв

Хэвлэгдсэн он: 2016

Монгол улс дахь шударга шүүх ба шүүхийн хараат бус байдал

Зохиогчийн нэр: Стратеги академи

Хэвлэгдсэн он: 2020

2021 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн судалгаа

Зохиогчийн нэр: Стратеги академи

Хэвлэгдсэн он: 2021

Монголын улс төрийн намын инститүүчлэл

Зохиогчийн нэр: Стратеги академи

Хэвлэгдсэн он: 2021

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Зохиогчийн нэр: НҮБХХ

Хэвлэгдсэн он: 2018

2016 оны УИХ-ын сонгууль

Зохиогчийн нэр: ННФ

Хэвлэгдсэн он: 2016

Улс төрийн санхүүжилтийн ил тод байдал, авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

Зохиогчийн нэр: Шилэн нам

Хэвлэгдсэн он: 2018

Иргэдийн оролцоо төсөл

Зохиогчийн нэр: Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоо

Хэвлэгдсэн он: 2016

Монгол улсын парламент, засгийн газрын харилцан хамаарал, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын хүрээнд шинжлэх нь

Зохиогчийн нэр: Удирдлагын академи

Хэвлэгдсэн он: 2017

Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах нь

Зохиогчийн нэр: ННФ (О.Мөнхсайхан)

Хэвлэгдсэн он: 2015

Монгол улс дахь хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдэл хоорондын хянал, тэнцэл

Зохиогчийн нэр: Улаанбаатар бодлогын судалгааны төв (О.Мөнхсайхан, О.Машбат, Д.Үүрцайх, Э.Энхгэрэл)

Хэвлэгдсэн он: 2021

Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлийн зарим асуудал

Зохиогчийн нэр: ННФ

Хэвлэгдсэн он: 2021

Оюуны бүтээлийн өнгө аяс

Зохиогчийн нэр: Т.Сэнгэдорж

Хэвлэгдсэн он: 2016

Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургууль түүхэн хөгжил шинэ зуун

Зохиогчийн нэр: Т.Сэнгэдорж

Хэвлэгдсэн он: 2014

Иргэний эрх зүй ерөнхий анги

Зохиогчийн нэр: Б.Тэмүүлэн, Д.Энхзул, Б.Буянхишиг

Хэвлэгдсэн он: 2013

Харьцуулсан хувийн эрх зүй судлал

Зохиогчийн нэр: С.Должин

Хэвлэгдсэн он: 2018

Эрх зүй хэрэглэх арга зүй

Зохиогчийн нэр: Т.Саруул

Хэвлэгдсэн он: 2014

Иргэний хууль Шинэлэг зохицуулалт

Зохиогчийн нэр: Хууль зүйн үндэсний төв, Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг

Хэвлэгдсэн он: 2003

Төрийн албан хаагчийн ширээний ном II

Зохиогчийн нэр: МУИС

Хэвлэгдсэн он: 2018

1990-ээд оноос хойших монголын филисофийн амьдрал (сэдэвчилсэн тоочилт, зэрэгцүүлэл ба харьцуулалт)

Зохиогчийн нэр: Ц.Гомбосүрэн

Хэвлэгдсэн он: 2019

Монголын боловсрол 100 үйл явдал

Зохиогчийн нэр:

Хэвлэгдсэн он:

Монголын боловсролын нэвтэрхий толь (Боть 2)

Зохиогчийн нэр: БСШУЯ

Хэвлэгдсэн он: 2021

Хаан цадиг

Зохиогчийн нэр: Д.Гүн-Үйлс

Хэвлэгдсэн он: 2014

Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулагчийн ширээний ном (Практик гарын авлага)

Зохиогчийн нэр: Т.А.Дорси, орч Л.Энх-Амгалан

Хэвлэгдсэн он: 2019

Монгол улсын анхны байнгын парламент (1990-1992)

Зохиогчийн нэр: Н.Жанцан, Ч.Аюурзана

Хэвлэгдсэн он: 2007

Монгол улсын эрх зүйн хөгжлийн асуудлууд

Зохиогчийн нэр: Б.Гүнбилэг

Хэвлэгдсэн он: 2012

Баатар хуульч Н.Жанцан

Зохиогчийн нэр: Ш.Сүхбаатар

Хэвлэгдсэн он: 2022

Бүгд найрамдах монгол ард улсын захиргааны эрх зүй

Зохиогчийн нэр: Б.Чимид

Хэвлэгдсэн он: 2021

Эрүүгийн процессын эрх зүйн үндсэн асуудал

Зохиогчийн нэр: Ж.Бямбаа, Ж.Эрхэсхулан

Хэвлэгдсэн он: 2018

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн тайлбар

Зохиогчийн нэр: Д.Баярмаа, П.Гунанбаатар

Хэвлэгдсэн он: 2022

Татварын эрх зүйн маргаан

Зохиогчийн нэр: З.Минжирмаа, Б.Баттогтох

Хэвлэгдсэн он: 2016

Байгаль орчныг хамгаалах монгол зан заншил, хууль цааз

Зохиогчийн нэр: О.Амархүү

Хэвлэгдсэн он: 2022

Монгол дахь ястны үзэл ба үндэсний эв нэгдэл, тэдгээрт холбогдох эрх зүйн асуудал

Зохиогчийн нэр: Э.Булаг

Хэвлэгдсэн он: 2020

Эрх зүйн онол

Зохиогчийн нэр: Д.Баярсайхан

Хэвлэгдсэн он: 2010

Эрх зүйн эх толь бичиг

Зохиогчийн нэр: С.Нарангэрэл

Хэвлэгдсэн он: 2007

Монгол улсын хууль зүйн нэвтэрхий толь бичиг

Зохиогчийн нэр: С.Нарангэрэл

Хэвлэгдсэн он: 2021

Хууль

Зохиогчийн нэр: Орч Ө.Болортуяа, Д.Сүнжид, С.Билгүүн, Б.Нямцэрэн

Хэвлэгдсэн он:

Капиталист намын тунхаг

Зохиогчийн нэр: Р.Ууганбаатар, Д.Лхагвасүрэн

Хэвлэгдсэн он: 2018

Капитал

Зохиогчийн нэр: К.Маркс, Орч Б.Бирваа

Хэвлэгдсэн он: 1977, 1999

Улс төрийн гүн ухаан

Зохиогчийн нэр: Д.Миллер, орч О.Очиржав

Хэвлэгдсэн он: 2003, 2017

Филисофийн тухай

Зохиогчийн нэр: Р.П.Вольф, Орч Б.Батчулуун

Хэвлэгдсэн он: 2021

Буддын гүн ухааны онол, түүхийн асуудлаас, төв үзэл төвшин бодлого

Зохиогчийн нэр: Г.Лувсанцэрэн

Хэвлэгдсэн он: 2019

Эрх зүй товч танилцуулга

Зохиогчийн нэр: Р.Вакс орч Ч.Өнөрбаяр, Д.Пүрэвтүвшин

Хэвлэгдсэн он: 2022

Монгол улсын үндсэн хууль-25 жил

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2017

Монгол улс дахь хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдэл хоорондын хянал, тэнцэл

Зохиогчийн нэр: О.Мөнхсайхан, О.Машбат, Д,Үүрцайх, Э.Энхгэрэл

Хэвлэгдсэн он: 2016

Үндсэн хуулийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал

Зохиогчийн нэр: Б.Батбаяр, Л.Пүрэвцэцэг

Хэвлэгдсэн он: 2017

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эргэн тойронд (6 боть)

Зохиогчийн нэр: Б.Нармандах, Н.Мөнхзул

Хэвлэгдсэн он: 2010, 2017,  2022

Монгол улсын 1992 оны үндсэн хуулийн хэрэгжилтийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Зохиогчийн нэр: Ч.Энхбаатар, Том Гинсбург, М.Батчимэг,Ц.Даваадулам, О.Мөнхсайхан

Хэвлэгдсэн он: 2016

Үндсэн хуулийн эх сурвалж (12 боть)

Зохиогчийн нэр: УИХ

Хэвлэгдсэн он: 2022

Үндсэн хуулийэ эрх зүй сургалтын гарын авлага

Зохиогчийн нэр: Н.Жанцан

Хэвлэгдсэн он: 2018

Монгол улсын үндсэн хуулийн тайлбар

Зохиогчийн нэр: Ханнс-Зайдел сан

Хэвлэгдсэн он: 2009

Монгол улсын үндсэн хуулийн тайлбар

Зохиогчийн нэр: Г.Совд, Н.Жанцан, Ж.Амарсанаа, С.Жанцан

Хэвлэгдсэн он: 2000

Монгол улсын үндсэн хууль хэрэгжилт, хяналт, судалгаа

Зохиогчийн нэр: П.Очирбат

Хэвлэгдсэн он: 2017

Үндсэн хуулийн мэдлэг

Зохиогчийн нэр: Б.Чимид

Хэвлэгдсэн он: 2008

Үндсэн хууль: Улстөр-Эрхзүй, Хянал-Тэнцэл

Зохиогчийн нэр: О.Машбат

Хэвлэгдсэн он: 2015

Үндсэн хуулийн эрх зүйн удиртгал

Зохиогчийн нэр: Д.Гангабаатар

Хэвлэгдсэн он: 2012

Үндсэн хуулийн эхийг баригч

Зохиогчийн нэр: Ж.Амарсанаа

Хэвлэгдсэн он: 2019

Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал

Зохиогчийн нэр: Б.Чимид

Хэвлэгдсэн он: 2017

Монгол улсын үндсэн хууль (Баримт бичиг)

Зохиогчийн нэр: Ж.Амарсанаа, О.Батсайхан

Хэвлэгдсэн он: 2004

Монгол улсын үндсэн хууль

Зохиогчийн нэр: Ж.Амарсанаа, Ш.Чоймаа

Хэвлэгдсэн он: 2009

Монгол улсын үндсэн хууль (13 хэлээр)

Зохиогчийн нэр: Ж.Амарсанаа

Хэвлэгдсэн он: 2019

Үндсэн хуулийн хяналт

Зохиогчийн нэр: Арне Мавчич , Орч Г.Баясгалан, Д.Одбаяр, Д.Сугар

Хэвлэгдсэн он: 2001, 2014