Эрдэмтэн, судлаачдын зөвлөл


Хүрээлэнд Үндсэн хуулийн эрх зүйн эрдэмтэн, судлаачдын зөвлөл ажилладаг. Тус зөвлөлд МУИС-ийн болон бусад их, дээд сургуулийн Үндсэн хуулийн эрх зүйн судалгаа хийдэг эрдэмтэн багш, судлаач, хуульч нар багтдаг.

2022 оны IV сарын 20-ны өдөр Эрдэмтэн, судлаачдын зөвлөл анхдугаар уулзалтаа хийж, хүрээлэнгийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны талаар хэлэлцсэн. Эрдэмтэн, судлаачдын зөвлөлийн гишүүд нь Хүрээлэнгийн судалгаа, сургалт, сурталчилгаа, хамтын ажиллагаа болон бусад үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй. 

Хүрээлэнтэй хамтран ажиллах сонирхолтой, Үндсэн хуулийн эрх зүйн судалгаа тогтвортой хийдэг буюу энэ чиглэлээр мэргэшсэн багш, судлаач, хуульч, эрх зүйчид хүсэлт гаргах замаар Эрдэмтэн, судлаачдын зөвлөлд гишүүнээр элсэх боломжтой (хүсэлтийг ЭНДЭЭС татан авч илгээнэ үү).

Ажлын албаны хамт олон


 

Албан хаагчид


Ажиллаж байсан хүмүүс