Нийтийн сургалт


Үндсэн хууль манай сургуульд төсөл

Үндсэн хууль манай сургуульд төсөл

Тайлбар: 2022 оны 07 сарын 04-нд "Үндсэн хууль манай сургуульд" төслийн баг анхны уулзалтаа зохион байгуулсан нь    

цааш унших...

"Хууль дээдлэх ёс" доктор О.Мөнхсайхан

"Хууль дээдлэх ёс" доктор О.Мөнхсайхан

Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Үндсэн хууль, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой “Үндсэн хууль манай сургуульд” төслийг Хүрээлэн...

цааш унших...

"Хүүхдийн эрх" хуульч О.Номинчимэг

"Хүүхдийн эрх" хуульч О.Номинчимэг

Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Үндсэн хууль, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой “Үндсэн хууль манай сургуульд” төслийг 2022 онд...

цааш унших...

"Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх" доктор Б.Түмэндэмбэрэл

"Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх" доктор Б.Түмэндэмбэрэл

Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Үндсэн хууль, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой “Үндсэн хууль манай сургуульд” төслийг Хүрээлэн...

цааш унших...

"Сонгох, сонгогдох эрх" доктор Д.Гангабаатар

"Сонгох, сонгогдох эрх" доктор Д.Гангабаатар

Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Үндсэн хууль, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой “Үндсэн хууль манай сургуульд” төслийг Хүрээлэн...

цааш унших...

"Тэгш эрх" доктор Д.Сүнжид

"Тэгш эрх" доктор Д.Сүнжид

Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Үндсэн хууль, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой “Үндсэн хууль манай сургуульд” төслийг Хүрээлэн...

цааш унших...

"Амьд явах эрх" багш Э.Туулайхүү

"Амьд явах эрх" багш Э.Туулайхүү

Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Үндсэн хууль, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой “Үндсэн хууль манай сургуульд” төслийг Хүрээлэн...

цааш унших...

"Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх" доктор Г.Нарантуяа

"Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх" доктор Г.Нарантуяа

Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Үндсэн хууль, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой “Үндсэн хууль манай сургуульд” төслийг Хүрээлэн...

цааш унших...

"Шударгаар шүүлгэх эрх" доктор Ц.Цогт

"Шударгаар шүүлгэх эрх" доктор Ц.Цогт

Монгол Улсын анхны ардчилсан Үндсэн хуулийн 30 жилийн ойн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын Үндсэн хууль, хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой “Үндсэн хууль манай сургуульд” төслийг Хүрээлэн...

цааш унших...

Нийтийн сургалт

Нийтийн сургалт

Нийгмийн идэвхтэй иргэдийн олонх нь Үндсэн хуульт ардчилсан дэглэм, түүний үнэт зүйлийг ойлгож итгэл үнэмшлээ болгохгүй бол уул дэглэм урт хугацаанд тогтвортой орших боломжгүй юм. Иймд, МУИС-ийн Үндсэн хуулийн эрх...

цааш унших...