Мэргэжлийн сургалт


Мэргэжлийн сургалт - 1

Мэргэжлийн сургалт - 1

Үндсэн хуульт ёсыг хэрэгжүүлж, хүний эрхийг хамгаалах нь хуульч, эрх зүйчдийн мэргэжлийн хариуцлагын чухал хэсэг мөн. Иймд, МУИС-Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэн нь магистрант, докторантыг Үндсэн хуулийн эрх зүйгээр...

цааш унших...